Treningi
>  Wybrany produkt
Podstawy treningu z wykorzystaniem pomiaru mocy POWER TAP  >  Rola tetna w treningu z pomiarem mocy
Rola tętna w treningu z pomiarem mocy.
Cena:
0.00

Rola tętna w treningu z pomiarem mocy

Pomimo przewagi treningu z pomiarem mocy na d treningiem z pomiarem tętna, tętno może pełnić ważna role w monitorowaniu treningu. Moc i tętno uzupełniają się ze sobą. Poniżej przedstawiamy dlaczego:
Najbardziej rozpowszechniony wzorzec treningowy jest oparty na zasadzie akcja – reakcja czyli dawka treningowa – odpowiedź organizmu. Niektóre dawki , obciążenia lub inne czynniki mogą wywoływać reakcję organizmu, napięcie, lub efekt treningowy. To tak jak w przypadku popcornu, trzeba dostarczyć odpowiednią ilość “ciepła” lub “mocy” aby wyzwolić potencjał genetyczny każdego ziarna kukurydzy i zmienić go w pełny i dorodny popcorn. W rzeczywistości aby osiągnąć najlepszy rezultat trzeba wytworzyć możliwie najwięcej popcornu bez przypalenia żadnego ziarna kukurydzy. Z pośród wszystkich z nas tylko jednostki rodzą się z największą ilością ziaren i mogą wytrzymać najwyższe temperatury aby stać się zawodnikami elity.
Trening w swojej prostocie może być mierzony długością, częstotliwością, rodzajem i intensywnością treningu. Z tych składowych intensywność, czyli to jak ciężki jest trening zwykle wydaje się niejasne i trudne do zmierzenia. Powodem tego jest również fakt, że intensywność możemy mierzyć jako moc aktualną lub prędkość aktualną podczas ruchu, bądź jako odpowiedź organizmu – reakcję na ten ruch (tętno, odczucie wysiłku, zakwaszenie, temperatura ciała itd…) Dla wielu dyscyplin sportu takich jak bieganie po bieżni, pływanie, tam gdzie opór jest stały prędkość jest dobrym wyznacznikiem intensywności i tempo jest podstawowym środkiem pomiaru i wyznaczania intensywności jak również prognozowania rezultatu.
W kolarstwie, gdzie opór nie jest stały z powodu zmienności warunków zewnętrznych takich jak: ukształtowanie terenu, wiatr, jazda na kole, prędkość nie jest dobrym wyznacznikiem intensywności.
Odkąd naukowcy odkryli wysoką zależność pomiędzy tętnem a mocą w warunkach laboratoryjnych pomiar tętna stał się bardzo popularnym wyznacznikiem intensywności w kolarstwie. Ale kiedy mierniki mocy stały się powszechnie dostępne, zawodnicy zaczęli używać pomiaru mocy w warunkach naturalnych zauważyli że nie zawsze zależność pomiędzy tętnem i mocą była tak silna. Co ważniejsze, mierząc jedynie tętno zawodnicy opierali się na paradoksalnej zasadzie reakcja na reakcję a niżeli wzorcowej zasadzie dawka-reakcja. Z tego powodu wielu zawodników zaprzestało pomiaru tętna jako nieefektywnego wyznacznika intensywności i pozostało jedynie przy pomiarze mocy.

Prawdziwą kwestią nie jest to że tętno i moc nie są ściśle ze sobą skorelowane ale to że tętno i moc mierzą dwie różne rzeczy. Moc to pomiar twojej aktualnej dawki treningowej. Tętno to pomiar reakcji – odpowiedzi organizmu na tą dawkę.
Obydwa te czynniki, mimo różnicy pomiędzy nimi, są decydującymi aspektami podstawowego wzorca treningowego. Innymi słowy, moc jest wyznacznikiem jaka jest temperatura patelni, tętno natomiast mówi nam jak szybko ziarna kukurydzy ulęgają przypaleniu. Dodając do całego systemu czas, otrzymujemy całkowitą energię systemu treningowego (moc x czas) jak również całkowitą ilość ziaren popcornu (tętno x czas). Naturalną zaletą pomiarów obu czynników tętna i mocy jest to że można śledzić podstawowy związek pomiędzy dawką treningową lub obciążeniem a reakcją organizmu i adaptację.
Można obserwować czy forma jest lepsza czy gorsza. Pod wieloma względami proces treningowy i proces adaptacji do wysiłku podobny jest do drzewa wzrastającego na wietrze. Na początku, młode drzewo mocno ugina się nawet przy małym podmuchu wiatru, ale kiedy rośnie i staje się silniejsze ten sam podmuch nie powoduje żadnego ugięcia konaru drzewa. W tym przypadku moc jest podmuchem wiatru, tętno stopniem ugięcia konaru drzewa. Teoretycznie, z czasem, im organizm staje się silniejszy powinien być w stanie wyprodukować większą moc przy tym samym tętnie. Podobnie, podczas jazdy, ulegamy zmęczeniu, odwodnieniu, przegrzaniu nasze tętno rośnie przy każdej mocy. W rozumieniu związku pomiędzy dwoma czynnikami oba zarówno tętno jak i moc są ważne w optymalizacji treningu.

Moc i tętno są dwoma różnymi narzędziami mierzącymi dawkę i reakcję. Ponieważ moc jest najbardziej naturalnym i właściwym pomiarem intensywności zawsze będzie podstawą pomiaru dawki treningowej i wyścigowej. Natomiast tętno jest najprostszą formą pomiaru reakcji organizmu na obciążenie. Istnieje wiele innych możliwości pomiaru intensywności i dawki obciążenia jak również wiele innych niż tętno czynników mierzących reakcję organizmu na obciążenie. Prędkość, ukształtowanie terenu, czynniki środowiskowe, taktyka wszystkie one narzucają moc aktualną. Podobnie odczucie wysiłku, temperatura ciała, zakwaszenie krwi, zużycie substratów energetycznych, siła skurczu serca jak również poziom sportowy względem rówieśników to wszystko ważne czynniki świadczące o reakcji na bodźce treningowe.

Najlepiej by było mierzyć wszystkie te czynniki. Realnie wkłada się torebkę do mikrofali, naciska PLAY na pilocie DVD z nadzieją że popcorn się nie przypali.
Dr. Allen Lim
Źródło: www.saris.com
Tłumaczenie: www.makra-sport.pl
Nr Art.
POLECANE PRODUKTY

Kosmetyki, Oleje i Smary Bielizna Biotex Pomiar Mocy PowerTap Trenażery i rowery stacjonarne Odżywki Enervit Bagażniki SARIS Rowery Focus Rowery BMC
Makra-Sport.pl | Makra-Sport.pl 2009 Made by Jaqbovsky.com ©2009.