Treningi
>  Wybrany produkt
Test terenowy POWER TAP  >  Test Terenow POWER TAP - analiza
Analiza Testu
Cena:

Teraz kiedy zakończono test terenowy należy rozważyć co z danymi zawartymi w teście. Należy ustalić zakresy mocy oparte na wynikach testu. Zakresy te pozwolą na wykonywanie specjalistycznych treningów adekwatnych do własnych potrzeb, zapewnią, że trening będzie właściwy na indywidualizowanych zakresach mocy. Zakresy te zostaną ustalone na podstawie własnego poziomu wytrenowania, co pozwoli na precyzyjny trening.
Na podstawie wyników badań fizjologicznych jak i wielu lat wżywania mierników mocy wiadomo, że większość kolarzy amatorów jak i zawodników Elity może wykonywać wysiłek czasówkę około 10% powyżej Progu Beztlenowego. Kolarze nie będący zawodnikami Elity mogą wykonywać czasówkę blisko Progu Beztlenowego. Z tego ustala się Poziom Równowagi lub trening Mocy beztlenowej na poziomie 15% poniżej średniej mocy z obu czasówek. Na przykład, zakładając, że zawodnik wykonał dwa testy ze średnią mocą 330 wat. Pierwszą intensywnością, jaka należy ustalić to intensywność dla interwałów Steady State. Opierając się na średnich wartościach watów wykonanych podczas testu - 330 W i odejmując 15% od tej wartości daje wartość 280W. Będzie to górna wartość dla tego zakresu. Ogólnie mówiąc, zakres mocy powinien wynosić 10-20W więc ogólna wartość zakresów wynosiłaby 260-280W. Następnie należy ustalić wartości dla zakresów Tempa stosując tą samą zależność. Zaczynając od wartości 280W i odejmując 15% od tej wartości ustala się górną granicę dla zakresu Tempo. Dla zawodników elity należy wykonać ten sam proces z tym wyjątkiem, że zakresy oblicza się odejmują 10% od danych otrzymanych z testu.

Następnie należy rozważyć zakresy dla intensywności tlenowych – aerobowych. Wartości te niezbędne będą podczas treningów dużej objętości. Równomierne treningi rozwijające wydolność tlenową i efektywność pracy.
Należy wykonać dużą pracę na tych intensywnościach aby zbudować bazę pod treningi na wyższych intensywnościach. Ukształtowanie terenu w rejonie zamieszkania może powodować trudności utrzymywania stałej intensywności w zakresach pracy całego treningu, należy dążyć do tego by średnia moc z całego treningu zawierała się w zakresach intensywności. Dzięki temu można mieć pewność, że praca wykonywana jest w większości w zakresach pozwalających na wykonywanie dużej objętości pracy i akumulowanie całościowej pracy w dłuższym czasie. Należy mieć świadomość, że jest duża różnica pomiędzy jazdą 170W przez jedną godzinę a jazda przez cztery godziny ze średnią mocą 170W. Dla krótkich treningów można wykonywać trening na górnej granicy progu i dla treningów długich starać się utrzymywać dolna granicę progu.

Należy również rozważyć wartości dla maksymalnych wysiłków, interwałów na Moc płaskich sprintów. Możemy jeszcze raz posłużyć się danymi z testu terenowego – czasówek. Jeżeli średnia wartość mocy z dwóch czasówek wynosiła 330W można ustalić tą wartość jako wyjściową dla interwałów o maksymalnej intensywności. Jest to proces bardziej skomplikowany, pozwala skoncentrować się na intensywnościach, których wymaga udział w zawodach i pozwala trenować w odpowiedni sposób.
Aby określić czas pracy na intensywnościch maksymalnych podczas treningów należy rejestrować wyścigi i odpowiednio do wyścigów dostosować trening tak by adoptować się do wysiłków maksymalnych. Poprzez analizę wyścigów możemy określić ile czasu pracuje się na wartościach maksymalnych. Na podstawie tego czasu można określić ile interwałów na jakiej mocy i o jakim czasie trwania należy wykonywać na treningach, tak by nastąpiła adaptacja. Na przykład, jeżeli czas pracy intensywnościach wyścigu na intensywnościach ponadprogowych wynosił 15 min wtedy możemy podzielić ten czas na 3 interwały po 5 min.

Można w ten sposób określić, w jaki sposób obciążany jest nasz system VO2 Max. Czy celem jest zwiększanie produkcji kwasu mlekowego, jak również zwiększanie tolerancji organizmu na kwas mlekowy? Zależy to od tego czy stosuje się pełną regenerację pomiędzy interwałami lub krótszy czas przerw. Bez względu na rodzaj zaplanowanych interwałów intensywność jest zawsze maksymalna i może być porównywalna jako interwał.


Nr Art.
POLECANE PRODUKTY

Kosmetyki, Oleje i Smary Bielizna Biotex Pomiar Mocy PowerTap Trenażery i rowery stacjonarne Odżywki Enervit Bagażniki SARIS Rowery Focus Rowery BMC
Makra-Sport.pl | Makra-Sport.pl 2009 Made by Jaqbovsky.com ©2009.